СООПШТЕНИЕ

Делегација на Државната комисија за жалби по јавни набавки на ден 12 и 13 декември 2019 година оствари работна посета на Државната комисија за контрола на постапките за јавни набавки на Република Хрватска, Загреб. На состанокот се разменети искуства од двете земји во однос на правната регулатива која ги опфаќа јавните набавки, секојдневната работа на двете институции, како и искуствата кои ги има Државната комисија на Република Хрватска во однос на електронскиот систем за примање на жалби, обработка на истите и интероперабилната работа. Состанокот е завршен со заклучок за понатамошна соработка на двете институции со цел подобрување на процесите на работа.