СООПШТЕНИЕ

Почитувани,

 

Државната комисија за жалби по јавни набавки информира дека во согласност со Програмата за работа, на ден 2 декември реализира обука и панел дискусија наменета за договорните органи, на којашто се даде осврт на најчестите повреди што се прават од страна на договорните органи при спроведување на јавните набавки, концесии и јавно приватно партнерство. На истата учествуваа договорни органи од областа на здравството, образованието, енергетиката, единици на локалната самоуправа и др.