СООПШТЕНИЕ

Почитувани,

       Државната комисија ја известува јавноста дека согласно член 170 став 5 од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ број 24/2019) во кој е определено дека „Одлуката на Управниот суд, Државната комисија ја објавува на својата веб страница без анонимизација“ ги објавува одлуките на Управниот суд и Вишиот управен суд на својата веб страница.

 

Со почит,

Објавените одлуки можете да ги најдете на следните линкови:

Државна комисија за жалби по јавни набавки